Εναρμόνιση του Οργανισμού του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου με τις αποφάσεις του ΣτΕ για το προβάδισμα των κατηγοριών στην επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων  .pdf