Μη έγκριση της υπ΄ αριθ. 345/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης περί τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Μυτιλήνης. .pdf