Επιστροφή Εισφορών Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του πρώην ΤΣΜΕΔΕ στους Μηχανικούς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας  .pdf

Επιστολή διαμαρτυρίας για δυσκολίες και ελλείψεις στις Τεχνικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας .pdf