Ενημέρωση μελών σχετικά με την Εβδομάδα Κλαδικών Κινητοποιήσεων 13–17/11/2023 Διαμαρτυρία για Αναβαθμισμένες Τεχνικές Υπηρεσίες, για Σύγχρονες & Ασφαλείς Δημόσιες Υποδομές.pdf

Δελτίο Τύπου .pdf

Υπόμνημα.pdf

Δελτίο Τύπου .pdf

 

 

Σχετικά με την άδικη επιβολή πειθαρχικής ποινής σε συνάδελφο μηχανικό της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Αλεξανδρούπολης. .pdf

Προβλήματα Τεχνικών Τμημάτων Διευθύνσεων Ανάπτυξης της ΠΑΜΘ και συγχώνευσή τους (Νέος Οργανισμός) .docx

Επισημάνσεις για τον Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.docx

Προσφυγή Λαζαρίδη .pdf

Eπιστολή Διεύθυνσης Ανάπτυξης Ενέργειας & Φυσικών Πόρων της ΠΕ Καβάλας .pdf

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Εναρμόνιση της τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με τις αποφάσεις του ΣτΕ για το προβάδισμα.pdf

 

 

 

 

Επισημάνσεις για το σχέδιο τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. (Ανατολικής Μακεδονίας) .pdf

Κοινό Δελτίο Τύπου σχετικά με την πιλοτική περιοδεία των ΕΜΔΥΔΑΣ Θράκης & Κεντρικής Μακεδονίας, σε έδρες Δήμων της Θράκης

σελ. 1.jpg

σελ. 2.jpg

σελ. 3.jpg

σελ. 4.jpg

Εναρμόνιση του Οργανισμού του Δήμου Αρριανών με τις αποφάσεις του ΣτΕ για το προβάδισμα των κατηγοριών στην επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων.  .pdf