Ενημερωτική Εκδήλωση για το Ασφαλιστικό - Συνταξιοδοτικό των Μηχανικών (Γιάννενα 1-12-22).pdf

Ενημερωτική Εκδήλωση για το Ασφαλιστικό - Συνταξιοδοτικό των Μηχανικών (Πρέβεζα 2-12-22).pdf

Άδεια παρακολούθησης σχολικής επίδοσης τέκνων .pdf

Χορήγηση διευκόλυνσης στους υπαλλήλους για την παρακολούθηση .pdf

'Αδεια παρακολούθησης σχολικής επίδοσης τέκνων .pdf