Υποδειγματικός ο δικτυακός τόπος με υπεύθυνο το Νίκο Ντέμο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας για την εφαρμογή του προγράμματος «Διαύγεια». doc

Δελτίο Τύπου επί των Σχεδίων Π.Δ. Οργανισμών Περιφέρειας Ηπείρου & Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας & Ιονίων Νήσων. doc