Εναρμόνηση της τροποποίησης του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Πατρέων με τις αποφάσεις του ΣτΕ για το προβάδισμα των κατηγορικών στην επιλογλή προϊσταμένων οργανικών μονάδων .pdf

ΦΕΚ Α/187 5-11-2018 .pdf

Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης : Προβάδισμα κατηγοριών -προϊστάμενοι οργανικών μονάδων .pdf