ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής-Τμήμα Κυκλάδων:Καταγγελία της απαξιωτικής / προσβλητικής/ επιθετικής/εκφοβιστικής συμπεριφοράς του αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων Γ. Λεονταρίτη, προς υπαλλήλους της ( Δ.Τ.Ε.Κ.) σε συνέχεια αναρμόδιων παρεμβάσεων του ιδίου σε τεχνικά ζητήματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Δ.Τ.Ε.Κ.  .pdf

ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής -Τμήμα Πολιτισμού : Απάντηση σε δυσφημιστική επιστολή του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων για Μηχανικούς της ΕΜΔΥΔΑΣ  .doc

ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής /Τμήμα Κυκλάδων : Απεργία - Αποχή των μελών μας από την εκτέλεση καθηκόντων για υποθέσεις Υ.ΔΟΜ. που αφορούν το νησί της Μυκόνου, για διάστημα δύο (2) εβδομάδων, από 1 έως 15 Απριλίου. .pdf

Τμήμα Κυκλάδων : Εναρμόνιση του Οργανισμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με τις αποφά-σεις του ΣτΕ για το προβάδισμα των κατηγοριών στην επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων. .pdf

Απεργία-Αποχή στις ΥΔΟΜ : Πέμπτη 2-2-23 Κοινή Στάση Εργασίας ΠΟΕ-ΟΤΑ, ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ, ΠΟΜΗΤΕΔΥ, συγκέντρωση στο Υπ. Περιβ. & Ενέργειας στις 10.00 π.μ. - Μεσογείων 119 .pdf