Απόψεις σχετικά με το άρθρο 35 του υπό διαβούλευση σχεδίου νόμου του ΥΠΕΝ για τον Κανονισμό Λειτουργίας Συμβουλίων.pdf