Ενημερωτικό Επείγον Προθεσμία : Δυνατότητα μετάταξης αποσπασμένων υπαλλήλων. Ισχύει έως τις 23 Σεπτεμβρίου (10 εργάσιμες).pdf

N.4829   ΦΕΚ 166 Α΄/10-9-2021 .pdf