Συνέχιση της Απεργίας - Αποχής των (6) Ομοσπονδιών μέχρι 26 Φεβρουαρίου 2021 ή έως και την ημέρα ψήφισης του νομοσχεδίου για την τροποποίηση του Ν. 4412/2016.  .pdf

Δήλωση Εξαίρεσης απο Επιτροπή λόγω Συμμετοχής σε Απεργία - Αποχή.doc