Απόψεις επί του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο '' Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας ''  .pdf