Αναβολή διενέργειας διαγωνισμών, παράταση προθεσμιών, για δημόσιες συμβάσεις της Γεν. Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων .pdf