Σχετικά με τα κατηργημένα Επιδόματα Εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και Επίδομα Αδείας.  .doc

Ιδιωτικό Συμφωνητικό Ανάθεσης Δίκης-Εκχώρησης Απαιτήσεως.  .pdf