Αρμοδιότητα οργάνου για την εξέταση ενστάσεων ασφαλισμένων του τ. ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ για θέματα ασφάλισης & παροχών.  pdf