Αλληλεγγύη στους διωκόμενους συναδέλφους- Όχι στις διώξεις μελών της ΕΜΔΥΔΑΣ- Στάση Εργασίας για την Αττική τη Δευτέρα 14-1-2019.  .doc