Μετακίνηση της Πολιτικού Μηχανικού Χαρίκλειας Μπράβου στην Μονάδα Ασφάλειας και Προστασίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με την υπ. αριθμ. 20241405/15.03.2024 απόφαση του κ. Πρύτανη.

Μετακίνηση της Πολιτικού Μηχανικού Χαρίκλειας Μπράβου στην Μονάδα Ασφάλειας και Προστασίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με την υπ. αριθμ. 20241405/15.03.2024 απόφαση του κ. Πρύτανη   docx 

Scroll to Top