Στον Ν. 4782/2021 που τροποποιεί τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όσον αφορά την Εκτέλεση Έργων γίνεται εκτενή χρήση αυτού σε πολλά Άρθρα (βλ. Άρ. 151 «Επιμετρήσεις», Άρ. 172 «Παραλαβή Έργων» κλπ.)

Η χρήση του BIM (BuildingInformationModelling) είναι πλέον απαιτητή σε όλα τα έργα ανά τον κόσμο.

Στην Ελλάδα αναμένεται να εφαρμοσθεί το ΒΙΜ για πρώτη φορά σε μεγάλο έργο στην κατασκευή της Γραμμής 4 του ΜΕΤΡΟ Αθηνών.

Οι συνάδελφοι μπορούν να παρακολουθήσουν σχετικά βίντεο στα :

BIMforGeoSciencepart 1 https://www.youtube.com/watch?v=pmu5iUVCdnE

BIM for GeoScience part 2 https://www.youtube.com/watch?v=Xvwg4_F6azY

BIM for GeoScience part 3 https://www.youtube.com/watch?v=5frwiM9Gd4s