Κινητικότητα ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού, στους Νομούς Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης.

Κινητικότητα ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού, στους Νομούς Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης.   .pdf

Υπ. Εσωτερικών : Τροποποίηση διατάξεων του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας  .pdf

Scroll to Top