Πρόσκληση για το Γενικό Συμβούλιο του κλάδου

Το Δ.Σ. της Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ συγκαλεί εκτάκτως το Γενικό Συμβούλιο του Κλάδου στις 4/3/2010. pdf
Scroll to Top