Δημόσια έργα για την αποκατάσταση φυσικών καταστροφών απο Υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών και των Δήμων και Διαχείριση Ρεμάτων.  .pdf

Ενημέρωση σχετικά με την επίσκεψη στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορδελιού - Ευόσμου, Θεσσαλονίκης.  .docx

Αποσπάσεις στο Σώμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας & Μεταλλείων του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας.  .pdf

ΕΜΔΥΔΑΣ Κεντρικής Μακεδονίας - Συνάντηση-ενημέρωση για την προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα και την εφεδρεία.doc

ΕΜΔΥΔΑΣ Κεντρικής Μακεδονίας –  Επιστολή στον Υφ. Οικονομικών κ.Σαχινίδη Φίλιππο για την μισθοδοσία προσωπικού ΟΤΑ και Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. doc