Ορισμός Διπλ. Μηχανικών ως δημοσίων υπολόγων στις Αποφάσεις Έγκρισης Έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής.   .doc

Σύλλογος Υπαλλήλων Δ. Αθηναίων ''Συγκρότηση και λειτουργία επιτροπών - κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μη.Μ.Ε.Δ. στο Δήμο Αθηναίων.  .pdf

ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής - Εναρμόνιση - απλοποίηση διαδικασιών εκτέλεσης έργων στις ΕΔ και δημιουργία Ενιαίου Φορέα ανάληψης - παρακολούθησης έργων. pdf

Συνδικαλιστική διευκόλυνση για τη συμμετοχή των διπλωματούχων μηχανικών στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση του Τμήματος του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής. doc