Ψήφισμα Στήριξης & Αλληλεγγύης : Η συνδικαλιστική δράση και η συναδελφική αλληλεγγύη δεν ποινικοποιούνται, ούτε στον Άλιμο, ούτε πουθενά !  .doc

Σύλλογος Δήμου Αθηναίων : Ψήφισμα Στήριξης & Αλληλεγγύης - Η συνδικαλιστική δράση και η συναδελφική αλληλεγγύη δεν ποινικοποιούνται, ούτε στον Άλιμο, ούτε πουθενά !  .pdf

Ανακοίνωση - Σύλλογος Δήμου Αθηναίων : Σχετικά με τη ΄΄δωρεά΄΄ για το λόφο του Στρέφη στα Εξάρχεια και το ρόλο των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων.  .pdf

Σχετικά με τον Οργανισμό του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης και τη φωτογραφική αιτιολόγησή του για θέση Προϊσταμένου Διεύθυνσης  .pdf

Ορισμός Διπλ. Μηχανικών ως δημοσίων υπολόγων στις Αποφάσεις Έγκρισης Έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής.   .doc

Σύλλογος Υπαλλήλων Δ. Αθηναίων ''Συγκρότηση και λειτουργία επιτροπών - κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μη.Μ.Ε.Δ. στο Δήμο Αθηναίων.  .pdf

ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής - Εναρμόνιση - απλοποίηση διαδικασιών εκτέλεσης έργων στις ΕΔ και δημιουργία Ενιαίου Φορέα ανάληψης - παρακολούθησης έργων. pdf

Συνδικαλιστική διευκόλυνση για τη συμμετοχή των διπλωματούχων μηχανικών στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση του Τμήματος του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής. doc