Τρ25092018

Ενημέρωση:01:52:38 μμ

Νέα της Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης - Εγκύκλιος για κρίσεις Διευθυντών.

Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης - Εγκύκλιος για κρίσεις Διευθυντών. pdf

Παράνομη Περικοπή της Υπερβάλλουσας Μείωσης Μεταταγέντων Υπαλλήλων.

Παράνομη Περικοπή της Υπερβάλλουσας Μείωσης Μεταταγέντων Υπαλλήλων. .doc

Υπ.Εσωτερικών:''Άρση δυσμενών συνεπειών από τη διαθεσιμότητα και την υποχρεωτική κινητικότητα''. .doc

Αναγνώριση των Διπλωμάτων Τμημάτων Μηχανικών του Α.Π.Θ. ως Ισότιμων με Master.

Αναγνώριση των Διπλωμάτων Τμημάτων Μηχανικών του Α.Π.Θ. ως Ισότιμων με Master. .doc

Σχετικά με την καταβολή του πόρου 6‰ στους δικαιούχους.

Σχετικά με την καταβολή του πόρου 6‰ στους δικαιούχους. .doc

Αίτημα Συνάντησης για θέματα του Κλάδου των Διπλωματούχων Μηχανικών του Υπ. Εθνικής Άμυνας.

Αίτημα Συνάντησης για θέματα του Κλάδου των Διπλωματούχων Μηχανικών του Υπ. Εθνικής Άμυνας. .doc

Υπουργική Απόφαση ισοτίμησης με master με τα υπόλοιπα Πολυτεχνεία.

Υπουργική Απόφαση ισοτίμησης με master με τα υπόλοιπα Πολυτεχνεία.  .pdf

Δυσμενής διάκριση των ΙΔΑΧ Μηχανικών, όσον αφορά τις ασφαλιστικές κρατήσεις.

Δυσμενής διάκριση των ΙΔΑΧ Μηχανικών, όσον αφορά τις ασφαλιστικές κρατήσεις. .doc

Αναγνώριση των Διπλωμάτων Πολυτεχνικών Σχολών ως Ισότιμων με Master.

Αναγνώριση των Διπλωμάτων Πολυτεχνικών Σχολών ως Ισότιμων με Master. .doc

Πρόσκληση για Δ.Σ. (11/10) και Γενικό Συμβούλιο (12/10).

Πρόσκληση για Δ.Σ. (11/10) και Γενικό Συμβούλιο (12/10).  .doc

Υπουργική Απόφαση ισοτίμησης με master για το Πολυτεχνείο Κρήτης.

Υπουργική Απόφαση ισοτίμησης με master για το Πολυτεχνείο Κρήτης.  .pdf