Κυ17062018

Ενημέρωση:12:03:36 μμ

Νομού Δωδεκανήσου

  • PDF
 

Πρόεδρος : Τσαμπίκα (Μίκα)  Μιχαλάκη     κινητό :6947-932175   mikamichalaki@hotmail.com

υπηρ:     2241-364623                         Fax: 2241-3-64695

Αντιπρόεδρος : Τρέχας Κων/νος             κινητό : 6944-674448          

       Υπηρ:             Fax:                                 kostastrehas@gmail.com

Γεν.Γραμματέας :   Διακοσταματίου Παύλος           κινητό :   6932-238809

Υπηρ:               Fax:                                            pdiakos@gmail.com

Ταμίας: Ζαγοριανός Κων/νος        κινητό:   6909-679595     zagorianos@rhodes.gr

υπηρ:         Fax:

Μέλος: Πέρος Γεώργιος   κινητό: 6982-555950            

Υπηρ:                   Fax:                      perosgeo@yahoo.gr

Σημειώσεις:   Νέο Δ.Σ. 2015