Τρ17072018

Ενημέρωση:12:36:00 μμ

Προβάδισμα κατηγοριών - προϊστάμενοι οργανικών μονάδων

Προβάδισμα κατηγοριών - προϊστάμενοι οργανικών μονάδων. .doc

Υπ. Εσωτερικών: Προβάδισμα κατηγοριών κατά την επιλογή προϊσταμένων σε θέσεις ευθύνης  .pdf

Υπ. Διοικ. Ανασυγκρότησης-Προβάδισμα κατηγοριών -προϊστάμενοι οργανικών μονάδων .pdf