Σα17022018

Ενημέρωση:12:46:23 μμ

Απόφαση ΣτΕ για την επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων.

Απόφαση ΣτΕ για την επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων..docx

Απόφαση ΣτΕ