Ασφαλιστικές Κρατήσεις σε Διπλωματούχους Μηχανικούς των Υπηρεσιών σας. doc

Υπ. Οικονομικών - Υπ.Εργασίας "Προσδιορισμός συντάξιμων αποδοχών και σχετικών κρατήσεων δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων" .pdf

Υπ. Εργασίας '' Σχετικά με τις συντάξιμες αποδοχές υπαλλήλων της Περιφέρειάς σας". .doc