Επιστροφή Εισφορών Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του πρώην ΤΣΜΕΔΕ στους Μηχανικούς του Φορέα σας, αποζημίωση οδοιπορικών εξόδων και εκτός έδρας μετακινήσεων, αποζημίωση μελών γνωμοδοτικού οργάνου (επιτροπής διαγωνισμού), χρηματική καταβολή γάλακτος

Επιστροφή Εισφορών Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του πρώην ΤΣΜΕΔΕ στους Μηχανικούς του Φορέα σας, αποζημίωση οδοιπορικών εξόδων και εκτός έδρας μετακινήσεων, αποζημίωση μελών γνωμοδοτικού οργάνου (επιτροπής διαγωνισμού), χρηματική καταβολή γάλακτος     pdf

Scroll to Top