Επιστολή προς Υπουργούς :Βιαιοπραγίες εις βάρος Διπλ. Μηχανικών Δημ. Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΟΤΑ κατά την άσκηση των Υπηρεσιακών τους καθηκόντων.

Επιστολή προς Υπουργούς :Βιαιοπραγίες εις βάρος Διπλ. Μηχανικών Δημ. Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΟΤΑ κατά την άσκηση των Υπηρεσιακών τους καθηκόντων.  .docx

Επιστολή προς Βουλευτές : Βιαιοπραγίες εις βάρος Διπλ. Μηχανικών Δημ. Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΟΤΑ κατά την άσκηση των Υπηρεσιακών τους καθηκόντων   .docx

Scroll to Top