Επαναφορά Προσωπικής διαφοράς σε συνάδελφο που μετατάχθηκε από ΟΤΑ

Επαναφορά Προσωπικής διαφοράς σε συνάδελφο που μετατάχθηκε από ΟΤΑ. doc

Ελεγκτικό: Αριθμ. Πράξεως 0141 / 12η/29.5.2018. doc

Scroll to Top