Ένσταση – Προσφυγή κατά της με αριθμ: 55/2019 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Λέσβου.

Ένσταση – Προσφυγή κατά της με αριθμ: 55/2019 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Λέσβου.  .doc

Scroll to Top