Εγκύκλιος Υπ. Υποδομών και Μεταφορών ”Υποχρέωση Ενημέρωσης σχετικά με την καθ΄ οποιονδήποτε τρόπο μεταβολή της εργασιακής σχέσης των Διπλ. Μηχ/κών των Υπηρεσιών του Δημοσίου.

Εγκύκλιος Υπ. Υποδομών και Μεταφορών ”Υποχρέωση Ενημέρωσης σχετικά με την καθ΄ οποιονδήποτε τρόπο μεταβολή της εργασιακής σχέσης των Διπλ. Μηχ/κών των Υπηρεσιών του Δημοσίου”  .pdf

Scroll to Top