Απόρριψη Οργανισμού Δήμου Πατρέων από την Αποκεντρωμένη λόγω έλλειψης προβαδίσματος.

Απόρριψη Οργανισμού Δήμου Πατρέων από την Αποκεντρωμένη λόγω έλλειψης προβαδίσματος..pdf

Αποκεν. Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου : Δίδονται διευκρινήσεις για τον Ο.Ε.Υ. .pdf

Scroll to Top