Ανάκληση της Εγκυκλίου υπολογισμού του Εφάπαξ ΤΣΜΕΔΕ.

Ανάκληση της Εγκυκλίου υπολογισμού του Εφάπαξ ΤΣΜΕΔΕ.  .doc

Υπ. Εργασίας : Ανάκληση της Εγκυκλίου περί καθορισμού των αποδοχών για τον υπολογισμό της εφάπαξ παροχής ασφαλισμένων.  .pdf

Scroll to Top