Αίτημα συνάντησης με κύριο θέμα την τεράστια Υποστελέχωση και την από κοινού διεκδίκηση Προσλήψεων Διπλωματούχων Μηχανικών.

Αίτημα συνάντησης με κύριο θέμα την τεράστια Υποστελέχωση και την από κοινού διεκδίκηση Προσλήψεων Διπλωματούχων Μηχανικών.  .doc

Scroll to Top