Διεξαγωγή Επιμορφωτικού Προγράμματος – 13495

<div style="text-align: justify;">Διεξαγωγή Επιμορφωτικού Προγράμματος με θέμα: "Διαχείριση περιβαλλοντικών, πολοδομικών &amp; χωροταξικών δεδομένων με χρήση γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών (G.I.S.). <a class="jce_file_custom" target="_blank" title="13495_09.pdf" href="images/stories/news/13495_epimorfotiko_programma.pdf"><strong>pdf</strong></a></div>

Scroll to Top