Εισαγωγή
Θεματολογία
Πρόγραμμα
Εισηγήσεις
Κρίσιμες Ημερομηνίες
Οδηγίες Συγγραφής Εισηγήσεων
Εγγραφή
Οργανωτική Επιτροπή
Χώρος Διεξαγωγής
Διαμονή
Συνδέσεις
Επικοινωνία
 

1ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο

«Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ
ΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ»

DIVANI CARAVEL, 9-11 Ιουνίου 2005

 

English Version

English version
 

 

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (doc)


 

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ


 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
Ολοκληρώθηκε το 1ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο της Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ - Συμπεράσματα (Δελτίο Τύπου)Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το ξεκίνημα των εργασιών του 1ου ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ. Κυκλοφόρησαν σχετικά Δελτία Τύπου (9 Ιουνίου 2005, 10 Ιουνίου 2005)