Εισαγωγή
Θεματολογία
Πρόγραμμα
Κρίσιμες Ημερομηνίες
Οδηγίες Συγγραφής Εισηγήσεων
Εγγραφή
Οργανωτική Επιτροπή
Χώρος Διεξαγωγής
Διαμονή
Συνδέσεις
Επικοινωνία
 

1ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο

«Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ
ΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ»

DIVANI CARAVEL, 9-11 Ιουνίου 2005

 

English Version

English version
 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ


- Για την συμμετοχή στο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο της Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. απαιτείται να δηλώνεται παράλληλα με την κατάθεση των 10,00 Ευρώ στον λογαριασμό της Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. με αριθμ. 118/480045-18 της Εθνικής Τράπεζας και το Ονοματεπώνυμο του συμμετέχοντα.


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ


- Παρακαλούμε κατεβάστε και συμπληρώστε το έντυπο συμμετοχής (Έντυπο Συμμετοχής).

- Παρακαλούμε όπως αποστείλετε την φόρμα εγγραφής μαζί με το καταθετήριο της τράπεζας (στο οποίο να αναγράφεται και το Ονοματεπώνυμο του συμμετέχοντα) στα παρακάτω στοιχεία:

GSS
Νίκης 20, 105 57 Αθήνα, Ελλάδα
Τηλ. 210 3220920 (12 γραμμές), Fax: 210 3227280
E-mail: info@gss.gr, URL: www.gss.gr
Υπεύθυνοι: κα. Γεωργία Καρνάκη
                       κα. Ειρήνη Δελησάββα