Εισαγωγή
Θεματολογία
Πρόγραμμα
Κρίσιμες Ημερομηνίες
Οδηγίες Συγγραφής Εισηγήσεων
Εγγραφή
Οργανωτική Επιτροπή
Χώρος Διεξαγωγής
Διαμονή
Συνδέσεις
Επικοινωνία
 

1ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο

«Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ
ΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ»

DIVANI CARAVEL, 9-11 Ιουνίου 2005

 

English Version

 

 

ΕισηγήσειςΠέμπτη 09/06/2005

10:00 - 11:15 Εναρκτήρια Συνεδρίαση

Θ. Μπούμης, Πρόεδρος ΕΜΔΥΔΑΣ(doc-gr, ppt-gr, ppt-eng)16:00 - 19:00 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Α: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Dr.rer.nat.Reinhold Erttmann, Γερμανία «Οργανόγραμμα τεχνικών υπηρεσιών - καθηκοντολόγιο - μισθολόγιο - προσλήψεις - κρίσεις - εξέλιξη» (doc)

Λένα Τζιωρτζιώτη «Αναδιάρθρωση Δημόσιας Διοίκησης σε σύγχρονο μοντέλο»(doc, ppt)

Arch. Roberto Alessio, Διευθυντής Τομέα Χωροταξίας και Περιβάλλοντος, Δήμος Παβίας, Ιταλία «Η σχέση μεταξύ της πολιτικής γραμμής στη Δημόσια Διοίκηση και της ευθύνης και των ενεργειών του Τεχνικού Υπευθύνου για την διεκπεραίωσή της - η Τοπική Αυτοδιοίκηση στο επίκεντρο των διαδικασιών της αναθεώρησης του νομικού πλαισίου - η λειτουργία της διεύθυνσης» (doc)

Marc Vanderschueren, Surveyor, Federal Public Service FINANCE, Administration Generale de la Documentation Patrimoniale, Βρυξέλλες, Βέλγιο «Η θέση των Μηχανικών του Δημοσίου Τομέα στο Βέλγιο» (doc, ppt)

Θ. Μυλωνάς «Αναβάθμιση Τεχνικών Υπηρεσιών (Διυπουργικός κλάδος - Βαθμολόγιο - Καθηκοντολόγιο - Προσλήψεις - Κρίσεις)» (doc)

Francois Boyle - Bodin, Προϊστάμενος Τμήματος Πολ. Μηχανικών, Δ/νση Ερευνών Επιστημονικών και Τεχνικών Υποθέσεων, Υπουργείο Εξοπλισμού, Μεταφορών, Χωροταξίας, Τουρισμού και Θάλασσας, Γαλλία «Ο ρόλος του Δημοσίου μέσα από την εθνική και χωροταξική προσέγγιση, δύο κατευθύνσεις δύο επαγγέλματα» (doc, ppt)

Tapio Maljonen, Πρόεδρος KUNTATEKNIIKKA (Association of Municipal Engineers), Φινλανδία «Η θέση των διπλωματούχων Μηχανικών στο Δημόσιο Τομέα της Φινλανδίας» (doc, ppt)

Γ. Καλαντζόπουλος, «Ο ρόλος των Μηχανικών στον κρατικό μηχανισμό και οι αλλαγές που έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια» (doc)

Παρασκευή 10/06/2005

09:00 - 11:00 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Β: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ


Alessandro Matteucci, Ordine degli Ingenieri della Provincia di Firenze, Φλωρεντία, Ιταλία «Οι Συλλογικές συμβάσεις εργασίας την Ιταλική Δημόσια Διοίκηση: Η θέση των Διπλωματούχων Μηχανικών. Η ανάπτυξη νέων δομών οργάνωσης των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών και οι επιπτώσεις για τους μηχανικούς της Δημόσιας Διοίκησης» (doc, ppt)

Ν. Καφφές «Μισθολόγιο» (doc, ppt)

Juan Copovi - Mena & Bo Jansson, Ενωση Σουηδών Διπλωματούχων Μηχανικών, Σουηδία «Το σουηδικό σύστημα Συλλογικών Διαπραγματεύσεων - Η θέση των διπλωματούχων Μηχανικών στο Δημόσιο Τομέα - Το μέλλον των μελών της Ενωσης Σουηδών Διπλωματούχων Μηχανικών» (doc)

Θ. Δήμας, «Ασφαλιστικά» (doc)

Σίσσυ Κορακά, «Συλλογικές Διαπραγματεύσεις» (doc)

Π. Τάρης, «Διϋπουργικοί κλάδοι - Στήριξη της Ενιαίας Δημόσιας Υπηρεσίας» (doc)

Χ. Λεμπέσης, «Εργασιακά & Ασφαλιστικά Δικαιώματα : Μύθοι & πραγματικότητα.» (doc)


11:30 - 14:00 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Γ: ΠΑΙΔΕΙΑ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

Prof. Francis Gabele, Surveyor, Federal Public Service FINANCE, Administration Generale de la Documentation Patrimoniale, Βρυξέλλες, Βέλγιο «Οι σπουδές των Μηχανικών του Δημοσίου Τομέα στο Βέλγιο» (doc, ppt)

Α. Λεμπιδάκη «Επιμόρφωση - Κατάρτιση» (doc)

Παναγιώτα Χατζηγεωργίου- Σαββίδου, Αντιπρόεδρος ΦΕΜΗΔΥ, Τμήμα Ανάπτυξης Υδάτων, Υπουργείο Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Λευκωσία, Κύπρος «Πρόσβαση στη δια βίου εκπαίδευση των Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων στην Κύπρο» (doc, ppt)

Γρ. Σιαμόπουλος «Επαγγελματικά θέματα» (doc)

Γ. Ηλιόπουλος, Πρόεδρος Πανελληνίου Συλλόγου Χημικών Μηχανικών (doc)

Χ. Ρετσινάς, ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΣΕ «Συνεργασία ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ και φορέων Διπλωματούχων Μηχανικών του ευρύτερου Δημοσίου τομέα» (doc)


17:00 - 19:00 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ: ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ - ΟΙ ΝΕΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

Βραχίμης, Πρόεδρος ΦΕΜΗΔΥ, Υπουργείο Συγκοινωνιών και Εργων, Τμήμα Δημοσίων Εργων, Λευκωσία, Κύπρος «Ο Διπλωματούχος Μηχανικός του Δημοσίου στις αρχές του 21ου αιώνα». (doc, ppt)

Helen Hughes, National Roads Authority, Ireland «Το μέλλον των Μηχανικών της Ιρλανδίας» (doc, ppt)

Π. Σύρμος «Προσανατολισμός - Νέοι Ορίζοντες» (doc)

Π. Κατίκας, «Ο ρόλος των Δημόσιων Τεχνικών Υπηρεσιών - Πολιτικές και δράσεις τώρα και στο μέλλον» (doc)

Ισίδωρος Παππάς «Αποτίμηση της Επαγγελματικής Προοπτικής των Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης στο Δημόσιο» (doc, ppt)

Ε. Στραβοδήμου (ΠΣΔΑΤΜ) (doc)

Παρεμβάσεις

Ε. Τσολάκου "Νέα Ειδικότητα - Μηχανικοί Υπολογιστών" (ppt)


Σάββατο 11/06/2005


09:00 - 11:30 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ε: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ - ΘΕΣΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

John Sanders, τ. Πρόεδρος Association of Municipal Engineers, τ. Επικεφαλής Μεταφορών, Essex County Council, FIHT, FICE - U.K. «Οι Μηχανικοί στην Τοπική Αυτοδιοίκηση - Χθες - Σήμερα - Αύριο» (doc, ppt)

Αντώνης Μακρυδημήτρης καθηγητής Διοικητικής επιστήμης Πανεπιστημίου Αθηνών και Κων/νος Παπαδημητρίου υποψ. διδάκτωρ, πρόεδρος Ενωσης αποφοίτων ΕΣΔΔ «Η αναγκαία μεταρρύθμιση της ελληνικής δημόσιας Διοίκησης» (doc)

Η. Ζηκοπούλου (doc)

Rolland Russier, Διευθυντής του THALES Engineering et Consulting, Γαλλία (doc)

Σ. Πρέντζας «Θεσμικό πλαίσιο παραγωγής Δημοσίων Έργων» (doc)

Dipl. - Ing. Siegmar Liebig, Γερμανία (doc, ppt)

Χ. Φρίγκας «Επεμβάσεις Έρευνας - Διάσωσης. Ο ρόλος του Μηχανικού» (doc)