Εισαγωγή
Θεματολογία
Πρόγραμμα
Κρίσιμες Ημερομηνίες
Οδηγίες Συγγραφής Εισηγήσεων
Εγγραφή
Οργανωτική Επιτροπή
Χώρος Διεξαγωγής
Διαμονή
Συνδέσεις
Επικοινωνία
 

1ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο

«Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ
ΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ»

DIVANI CARAVEL, 9-11 Ιουνίου 2005

 

English Version

English version
 

 

Κρίσιμες Ημερομηνίες


- Οι εγγραφές ξεκίνησαν και γίνονται μέσω της δήλωσης συμμετοχής είτε κατά την διάρκεια του Συνεδρίου (Πρόγραμμα).

- ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ :

  (α) των περιλήψεων 15/04/2005,

  (β) των εισηγήσεων 15/05/2005.