Εισαγωγή
Θεματολογία
Πρόγραμμα
Κρίσιμες Ημερομηνίες
Οδηγίες Συγγραφής Εισηγήσεων
Εγγραφή
Οργανωτική Επιτροπή
Χώρος Διεξαγωγής
Διαμονή
Συνδέσεις
Επικοινωνία
 

1ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο

«Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ
ΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ»

DIVANI CARAVEL, 9-11 Ιουνίου 2005

 

English Version

English version
 

 

Επικοινωνία


- Για πληροφορίες σχετικές με τις εισηγήσεις παρακαλούμε επικοινωνήστε με:

Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.
Μαυρομματαίων 17, 10434, Αθήνα, Ελλάδα
Τηλ: +30 210 8816583, Φαξ:+ 30 210 8259410
E-mail: emdydas@tee.gr, URL: www.emdydas.gr


- Για πληροφορίες σχετικές με την διαμονή, τις μεταφορές, τις εγγραφές και τυχόν ξεναγήσεις παρακαλούμε επικοινωνήστε με:

G.S.S. Congresses and Tours
20, Νίκης, 105 57, Αθήνα, Ελλάδα
Τηλ: +30 210 3220920 (12 lines), Φαξ: +30 210 3227280
E-mail : info@gss.gr, URL: www.gss.gr

Υπεύθυνοι: Κα. Γεωργία Καρνάκη
                     Κα. Ειρήνη Δελησάββα


Πληρωμές γίνονται με:
   1. Πιστωτική κάρτα (Visa, Mastercard)
   2. Τράπεζα Nova Bank : G.S.S. Ltd Αριθμός λογαριασμού 1211333
   3. Τράπεζα Alpha Bank: G.S.S. Ltd Αριθμός λογαριασμού 101-2320-8459

Παρακαλούμε όπως αναγράφεται το ονοματεπώνυμο σας και το τίτλο του συνεδρίου (1ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ) στο καταθετήριο της τράπεζας.