Π.Ο.   Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ

Μαυρομματαίων 17,  104 34  ΑΘΗΝΑ

 τηλ: 210-88.16.583         fax: 210-82.59.410          e-mail: emdydas@tee.gr          URL: www.emdydas.gr

 

                                                                                               Αθήνα, 10 Ιουνίου 2005

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

1ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο της Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ

9 - 11 Ιουνίου 2005

 


Συνεχίστηκε σήμερα η 2η μέρα του 1ου Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου με επιτυχία με μεγάλη συμμετοχή Διπλωματούχων Μηχανικών, από τον Δημόσιο και ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, αλλά και με τη συμμετοχή Διπλωματούχων Μηχανικών στελεχών Δημοσίων Υπηρεσιών και εκπροσώπων αντίστοιχων ενώσεων από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις σημερινές συνεδριάσεις ακούστηκαν αρκετά ενδιαφέρουσες ομιλίες.


Στη ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Β. ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ μίλησαν οι:

Alessandro Matteucci, Ordine degli Ingenieri della Provincia di Firenze, Φλωρεντία, Ιταλία «Οι Συλλογικές συμβάσεις εργασίας την Ιταλική Δημόσια Διοίκηση: Η θέση των Διπλωματούχων Μηχανικών. Η ανάπτυξη νέων δομών οργάνωσης των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών και οι επιπτώσεις για τους μηχανικούς της Δημόσιας Διοίκησης»
Ν. Καφφές «Μισθολόγιο»
Juan Copovi - Mena & Bo Jansson, Ενωση Σουηδών Διπλωματούχων Μηχανικών, Σουηδία «Το σουηδικό σύστημα Συλλογικών Διαπραγματεύσεων - Η θέση των διπλωματούχων Μηχανικών στο Δημόσιο Τομέα - Το μέλλον των μελών της Ενωσης Σουηδών Διπλωματούχων Μηχανικών»
Θ. Δήμας, «Ασφαλιστικά»
Σίσσυ Κορακά, «Συλλογικές Διαπραγματεύσεις»
Αναστ. Κουμπλής (ΤΣΜΕΔΕ)
κ. Γεωργάκου εκ μέρους του Προέδρου ΕΜΔΥΔΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ κ. Τάρη
Χ. Λεμπέσης,
κ. Διαμαντίδης (Πρόεδρος ΠΣΔΜΗΜ)
Δ. Αρώνης (ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΕΗ)


Στη ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Γ: ΠΑΙΔΕΙΑ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ μίλησαν οι:

Prof. Francis Gabele, Surveyor, Federal Public Service FINANCE, Administration Generale de la Documentation Patrimoniale, Βρυξέλλες, Βέλγιο «Οι σπουδές των Μηχανικών του Δημοσίου Τομέα στο Βέλγιο»

Α. Λεμπιδάκη «Επιμόρφωση - Κατάρτιση»

Παναγιώτα Χατζηγεωργίου- Σαββίδου, Αντιπρόεδρος ΦΕΜΗΔΥ, Τμήμα Ανάπτυξης Υδάτων, Υπουργείο Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Λευκωσία, Κύπρος «Πρόσβαση στη δια βίου εκπαίδευση των Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων στην Κύπρο»

Γρ. Σιαμόπουλος «Επαγγελματικά θέματα»

Τουλιάτος, ΤΕΕ

Γ. Ηλιόπουλος, Πρόεδρος Πανελληνίου Συλλόγου Χημικών Μηχανικών

Χ. Ρετσινάς, ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΣΕ «Συνεργασία ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ και φορέων Διπλωματούχων Μηχανικών του ευρύτερου Δημοσίου τομέα»


Στη ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ: ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ - ΟΙ ΝΕΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ μίλησαν οι:

Θ. Ξανθόπουλος, Υφυπουργός Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων

Σ. Βραχίμης, Πρόεδρος ΦΕΜΗΔΥ, Υπουργείο Συγκοινωνιών και Εργων, Τμήμα Δημοσίων Εργων, Λευκωσία, Κύπρος «Ο Διπλωματούχος Μηχανικός του Δημοσίου στις αρχές του 21ου αιώνα».

Κ. Σάσσαλος, «Νέοι»

Helen Hughes, National Roads Authority, Ireland «Το μέλλον των Μηχανικών της Ιρλανδίας»

Π. Σύρμος «Προσανατολισμός - Νέοι Ορίζοντες»

Π. Κατίκας, «Ο ρόλος των Δημόσιων Τεχνικών Υπηρεσιών - Πολιτικές και δράσεις τώρα και στο μέλλον»

Ισίδωρος Παππάς «Αποτίμηση της Επαγγελματικής Προοπτικής των Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης στο Δημόσιο»

9. Ελένη Στραβοδήμου, ΠΣΔΑΤΜ

Παρεμβάσεις
Ε. Τσολάκου "Νέα Ειδικότητα - Μηχανικοί Υπολογιστών"Οι εργασίες συνεχίζονται και θα ολοκληρωθούν το Σάββατο το μεσημέρι.