Π.Ο.   Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ

Μαυρομματαίων 17,  104 34  ΑΘΗΝΑ

 τηλ: 210-88.16.583         fax: 210-82.59.410          e-mail: emdydas@tee.gr          URL: www.emdydas.gr

 

                                                                                               Αθήνα, 9 Ιουνίου 2005

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

1ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο της Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ

9 - 11 Ιουνίου 2005

 


Ξεκίνησε σήμερα στην Αθήνα (ξενοδοχείο Divani Caravel) το τριήμερο 1ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο της Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ, με την συμμετοχή πάνω από 600 Διπλωματούχων Μηχανικών, από τον Δημόσιο και ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, αλλά και με τη συμμετοχή δεκαέξι Διπλωματούχων Μηχανικών στελεχών Δημοσίων Υπηρεσιών και εκπροσώπων αντίστοιχων ενώσεων από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


Από το Κυβερνητικό κλιμάκιο χαιρέτισε ο Υφυπουργός κ. Π. Τατούλης, ενώ την έναρξη των εργασιών κήρυξε ο υφυπουργός ΠΕΧΩΔΕ Θεμιστοκλής Ξανθόπουλος , ο οποίος υπογράμμισε ότι παρατηρείται στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια μια συνεχής υποβάθμιση του ρόλου του Διπλ. Μηχανικού, ιδίως σε ότι αφορά την εποπτεία των έργων. Αντίστοιχη υποβάθμιση παρατηρείται και στην Παιδεία. Ωστόσο, όπως τόνισε «οι υποδομές δεν υποκαθίστανται με οράματα που βρίσκονται ακόμη μακριά». Άρα ο ρόλος του Διπλωματούχου Μηχανικού δημοσίου υπαλλήλου θα πρέπει να διατηρηθεί και ενισχυθεί. Χαρακτήρισε το 1ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο ως Ιστορικό και χαιρέτισε την πρωτοβουλία της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ. Υπ’ αυτή τη σκοπιά, πρόσθεσε, οι στόχοι του συνεδρίου είναι όλοι ορθοί και εξαιρετικά επίκαιροι. Οφείλουμε, είπε, να ξαναδούμε και να επαναπροσδιορίσουμε το ρόλο μας ως Διπλ. Μηχανικοί και φυσικά να επιδιώξουμε ώστε οι Διπλ. Μηχανικοί να διαδραματίσουν το ρόλο που τους ανήκει εκ των γνώσεων και των ικανοτήτων τους.

Ειδικά ως προς την Παιδεία, τάχθηκε εμμέσως, πλην, όμως, σαφώς κριτικά στον τρόπο αξιολόγησης. Δεν είναι δυνατόν να αξιολογήσουμε σχολές που δεν έχουν ούτε την υποδομή, σχολές όπου στοιβάζονται 400 φοιτητές σε αίθουσες που δεν επαρκούν παρά για 80. Δεν υπάρχουν αντικειμενικές προϋποθέσεις αξιολόγησης, γι’ αυτό και θα πρέπει να δώσουμε κονδύλια για την εξασφάλιση των υποδομών. «Δεν μιλάω για το 15% που κάποτε και εγώ επεδίωκα, φαίνεται ουτοπικό, αλλά ας εξασφαλίσουμε το 8 ή 6% και όχι να παραμένουμε στο 3,6%».

Σε ότι αφορά τα έργα, τόνισε ότι θα πρέπει να δοθεί μάχη στην Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε το Δ΄ ΚΠΣ να δοθεί για τη συμπλήρωση των υποδομών. Υπάρχουν ακόμη σημαντικές ελλείψεις στη χώρα.

Εντόπισε ότι «ανοίγει ο τομέας των έργων ξανά» και πως τώρα, χάρη στο νέο θεσμικό πλαίσιο, κατακυρώνονται τα έργα με 30% μικρότερες τιμές.


Ο κ. Θ. Ξανθόπουλος υποστήριξε ότι μόλις τις τελευταίες ημέρες υποχρεωθήκαμε να επιστρέψουμε στην Ε.Ε. 518 εκατομμύρια ευρώ εξαιτίας λαθών και στρεβλώσεων στην εκτέλεση των έργων. Επίσης, αναφέρθηκε στο πρόβλημα της λυματολάσπης της Ψυττάλειας.


Ο Πρόεδρος της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ Θανάσης Μπούμης μιλώντας κατά την έναρξη του συνεδρίου υπογράμμισε την ανάγκη προσαρμογής της Δημόσιας Διοίκησης και ειδικότερα των Τεχνικών Υπηρεσιών, με βάση ένα 5ετές πρόγραμμα που έχει ήδη επεξεργαστεί η Ομοσπονδία. Στόχος του προγράμματος είναι εκείνες οι διαρθρωτικές αλλαγές με τις οποίες θα φθάσουμε στην επιζητούμενη από όλους μεταρρύθμιση, η οποία θα ανταποκρίνεται στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται στην Ε.Ε. και διεθνώς. Υπό την προϋπόθεση ότι θα λάβουμε υπόψη και την απαίτηση των Ευρωπαίων πολιτών για μια κοινωνική Ευρώπη.

Εξειδικεύοντας τις αναφορές του στα ζητήματα της Παιδείας, της παραγωγής των Τεχνικών Έργων και της Δημόσιας Διοίκησης, τόνισε, μεταξύ άλλων, τα εξής:
· Θα πρέπει άμεσα να θεσπιστεί το master στους πτυχιούχους Διπλωματούχους Μηχανικούς 5ετούς συνεχούς κύκλου σπουδών, κάτι που ήδη έχει γίνει σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη.
· Να επαναθεσμοθετηθούν όλοι οι τίτλοι σπουδών των Διπλωματούχων Μηχανικών πανεπιστημιακού επιπέδου.
· Να αναβαθμιστούν οι εξετάσεις για την άδεια άσκησης επαγγέλματος των Διπλωματούχων Μηχανικών, αλλά να παραμείνουν αυτές στην ευθύνη του ΤΕΕ.
· Να θεσπιστούν αυστηρά κριτήρια για όλα τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών και με βάση αυτά να επανεξεταστούν όλα όσα υπάρχουν.
· Να θεσπιστούν τα επαγγελματικά δικαιώματα όλων των ειδικοτήτων πτυχιούχων ΑΕΙ, με σαφή διαχωρισμό από τα αντίστοιχα των ΤΕΙ.
· Να προχωρήσει άμεσα η αναβάθμιση της Τεχνικής Δημόσιας Διοίκησης. Άλλωστε, η Ε.Ε. έχει αναγνωρίσει ότι μια αναβαθμισμένη Τεχνική Δημόσια Διοίκηση είναι εξόχως ανταγωνιστική.
· Να προχωρήσει η στελέχωση και ο κατάλληλος σύγχρονος εξοπλισμός όλων των τεχνικών υπηρεσιών. Δεν είναι δυνατόν τα έργα να εγκαταληφθούν στις συνθήκες της αγοράς.
· Να προωθηθούν άμεσα οι προσλήψεις περίπου 2.000 Διπλωματούχων Μηχανικών που σύμφωνα με απογραφή απαιτούνται σήμερα για τη στελέχωση των τεχνικών υπηρεσιών της χώρας. Ειδικότερα στους Ο.Τ.Α., τις Ν.Α. και τις Περιφέρειες.
· Να διασφαλιστεί ο επιτελικός χαρακτήρας του ρόλου του ΥΠΕΧΩΔΕ, στο οποίο θα πρέπει να δημιουργηθούν και νέες Διευθύνσεις (π.χ. προγραμματισμού, ωρίμανσης, απαλλοτριώσεων, ελέγχου κλπ.). Είναι λάθος η άποψη που διατυπώνεται τελευταία ότι θα πρέπει να καταργηθεί το συγκεκριμένο υπουργείο, αφού δεν υπάρχει αντίστοιχο σε άλλο κράτος-μέλος της Ε.Ε.
· Να δημιουργηθεί Εθνική Σχολή Δημοσίων Έργων, που θα αναλάβει την επιμόρφωση και συνεχιζόμενη εκπαίδευση των Διπλωματούχων Μηχανικών του δημόσιου τομέα.
· Να επανεξεταστεί ο ρόλος του ΕΣΠΕΛ.
· Να προωθηθούν άμεσα τα εργασιακά θέματα των Διπλωματούχων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων (αμοιβές, καθήκοντα κλπ.) και να ιδρυθεί Διυπουργικός κλάδος, έτσι ώστε να υπάρχει καλύτερος συντονισμός και μεγαλύτερη αποδοτικότητα. «Είκοσι χρόνια ισοπέδωσης φθάνουν» τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Μπούμης.

Ο υφυπουργός Πολιτισμού Πέτρος Τατούλης αναφέρθηκε ειδικότερα στο νέο οργανισμό του υπουργείου του με τον οποίο αναβαθμίζεται ο ρόλος των Διπλωματούχων Μηχανικών. Υπογράμμισε, όμως, ότι ταυτόχρονα θα υπόκειται οι μηχανικοί σε αυστηρότερη κρίση (π.χ. ευρυμάθεια, περαίωση έργου σε τακτό χρόνο κ.α.). Κανένα έργο, είπε χαρακτηριστικά, δεν μπορεί να υλοποιηθεί χωρίς τη συμβολή των Διπλωματούχων Μηχανικών όλων των ειδικοτήτων και κάποτε θα πρέπει να αποδώσουμε «τα του καίσαρος στον καίσαρα». Με αυτή την αφορμή έδωσε τα εύσημα στους μηχανικούς του υπουργείου Πολιτισμού που έφεραν σε πέρας κατά τρόπο αξιοθαύμαστο όλα τα Ολυμπιακά Έργα.

Ο Γενικός Γραμματέας του υπουργείου Οικονομίας Βασίλης Ασημακόπουλος υπογράμμισε ότι κρίσιμο στοίχημα θα αποτελέσει για το μέλλον η δεξιότητα στην Πληροφορική. Ο ρόλος του Διπλωματούχου Μηχανικού στην εποχή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης καθίσταται ακόμη σημαντικότερος είπε και πρόσθεσε ότι η ανταγωνιστικότητα της Δημόσιας Διοίκησης στο εξής θα εξαρτάται από την ηλεκτρονική της οργάνωση.

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κωστής Σπηλιόπουλος αναφερόμενος στις ΣΔΙΤ είπε ότι αναμφισβήτητα είναι μια ευρωπαϊκή πραγματικότητα, αλλά κατά την άποψή του κόμματός του η μέθοδος αυτή θα πρέπει να αξιοποιηθεί ως συμπληρωματική και με κανέναν τρόπο δεν θα πρέπει να υποκαταστήσει τις δημόσιες επενδύσεις. Θα πρέπει η κυβέρνηση και η Αυτοδιοίκηση να προχωρήσει στην εφαρμογή της μεθόδου με πολύ προσεκτικά βήματα. Επίσης αναφέρθηκε εκτενώς στην αναβάθμιση του ρόλου των Διπλ. Μηχανικών το Δημοσίου Οικονομικά και Θεσμικά.

Στη συνέχεια μίλησε ο εκπρόσωπος του ΚΚΕ Γρηγόρης Γρηγοριάδης, ο οποίος αναφέρθηκε εκτενώς στις εργασιακές σχέσεις.

Αναφορά στις απειλούμενες εργασιακές σχέσεις έκανε και η βουλευτής του ΣΥΝ Ασημίνα Ξηροτύρη, η οποία υπογράμμισε ότι η ανασφάλεια στην εργασία θα έχει επιπτώσεις στα έργα. Σε ότι αφορά τις ΣΔΙΤ υπογράμμισε ότι δεν είναι δυνατόν να προωθηθούν δίχως προγραμματισμό και φυσικά θα πρέπει, όπως είπε, να αποτελέσουν συμπλήρωμα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Οι εργασίες συνεχίζονται πρωί και απόγευμα αύριο Παρασκευή και θα ολοκληρωθούν το Σάββατο το μεσημέρι.