Π.Ο.   Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ

Μαυρομματαίων 17,  104 34  ΑΘΗΝΑ

 τηλ: 210-88.16.583         fax: 210-82.59.410          e-mail: emdydas@tee.gr          URL: www.emdydas.gr

 

                                                                                               Αθήνα, 11 Ιουνίου 2005

Αρ. Πρωτ. : 2960                                             

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Ολοκληρώθηκε το 1ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο της Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ

Συμπεράσματα

 

Τελευταία – και με μεγάλη διαφορά – μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η Ελλάδα σε ότι αφορά την στελέχωση των δημόσιων τεχνικών υπηρεσιών με διπλωματούχους μηχανικούς. Η διαπίστωση αυτή έγινε κατά την διάρκεια του 1ου Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου της Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ που ολοκληρώθηκε χθες στην Αθήνα.

Στην εντυπωσιακή αυτή υποστελέχωση των τεχνικών υπηρεσιών του δημόσιου τομέα, αλλά και της αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμίδας, οφείλονται πολλά από τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Έλληνας πολίτης στην καθημερινή του ζωή, αλλά και η υστέρηση που παρατηρείται σε πολλούς αναπτυξιακούς τομείς (υποδομές, περιβάλλον, συντήρηση και λειτουργία τεχνικών έργων).

Γραφεία (για τα οποία καταγράφεται συστηματικά η αρνητική εντύπωση των πολιτών) το 68% δεν διαθέ-τουν ούτε καν το προβλεπόμενο προσωπικό λειτουργίας τους, ενώ σε 18 δεν υπάρχει ούτε ένας διπλωματούχος μηχανικός ! για να ελέγξει τα σχέδια και να εκδώσει τις οικοδομικές άδειες.

Επίσης χαρακτηριστικό είναι ότι η Επιχείρηση Πολεοδομικής Ανασυγκρότησης της χώρας ξεκίνησε επί υπουργίας Αντώνη Τρίτση (στο τότε ΥΧΟΠ), αλλά ακόμη και σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί !

Τελευταία, μεταξύ των κρατών-μελών της Ε.Ε., είναι η Ελλάδα και ως προς τις αμοιβές των διπλωματούχων μηχανικών δημοσίων υπαλλήλων, γεγονός που υποδηλώνει την αντίληψη που έχει η δημόσια διοίκηση ως προς το ρόλο και την αποτελεσματικότητα των διπλωματούχων μηχανικών.

Το 1ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο ολοκληρώθηκε με εντυπωσιακή επιτυχία, αφού οι σύνεδροι ξεπέρασαν τους 800, ενώ συμμετείχαν και 16 διπλωματούχοι μηχανικοί στελέχη δημοσίων υπηρεσιών από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που με τις εισηγήσεις τους μετέφεραν και την εμπειρία τους από την εφαρμογή πολλών αποφάσεων και κοινοτικών οδηγιών στις χώρες τους.

Όπως προέκυψε από τις εισηγήσεις των ξένων ομιλητών τα προβλήματα των διπλωματούχων μηχανικών δημοσίων υπαλλήλων σήμερα, στα κράτη-μέλη της Ε.Ε., είναι κοινά και συνίστανται στη συνεχή υποβάθμιση του ρόλου τους και σε ορισμένες περιπτώσεις της τεχνικής δημόσιας διοίκησης. Ταυτόχρονα αναβαθμίζεται ο ρόλος των ιδιωτικών επενδύσεων με εκχώρηση αρμοδιοτήτων που μέχρι πρότινος ανήκαν στο δημόσιο, και η απαξιώνονται οι σπουδές και οι δεξιότητες των διπλωματούχων μηχανικών.

Ο Βρετανός John Sanders πολιτικός μηχανικός από το 1964 και υψηλόβαθμο στέλεχος της Δημόσιας Διοίκησης σήμερα, μεταφέροντας την εμπειρία της χώρας του, υπογράμμισε την αναγκαιότητα προσαρμογής των διπλωματούχων μηχανικών δημοσίων υπαλλήλων στις νέες συνθήκες της παγκοσμιοποίησης.

Ο Γάλλος Marc Davy απ’ την πλευρά του ανέφερε ότι οι διπλ. Μηχανικοί της Δημόσιας Διοίκησης στις σημερινές συγκυρίες και σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να ακολουθήσουν τον δρόμο που ακολούθησε η άλλοτε ισχυρή γαλλική δημόσια διοίκηση.

Ο Βρετανός αντιπρόσωπος αναφέρθηκε ακόμη στις θετικές και αρνητικές εμπειρίες από Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).

Ο δεύτερος εκπρόσωπος της Γαλλίας, στο ίδιο θέμα τόνισε ότι θα πρέπει να γίνουν προσεκτικά βήματα ιδιαίτερα στην αρχική εφαρμογή των ΣΔΙΤ και να εφαρμοσθεί το σύστημα πιλοτικά. Στη συνέχεια αφού βγουν τα απαραίτητα συμπεράσματα να εξετασθεί το ενδεχόμενο επέκτασής του.

Ο κίνδυνος να εγκαταλειφθούν χρήσιμα και απαραίτητα έργα και να προωθηθούν μόνο όσα είναι συμφέροντα για τους ιδιώτες με βάση την ανταποδοτικότητα, είναι ορατός, ενώ υπογραμμίστηκε ότι ακόμη και η «πράσινη βίβλος» της Ε.Ε. επισημαίνει ότι οι ΣΔΙΤ δεν μπορούν να θεωρηθούν πανάκεια για την κάλυψη των ελλειμμάτων σε υποδομές, ιδίως σε χώρες με σημαντικά οικονομικά ελλείμματα.

«Το συνέδριο αυτό βοήθησε ουσιαστικά ώστε η Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ να "ανοιχτεί" λαμβάνοντας υπόψη το ευρωπαϊκό γίγνεσθαι» είπε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Θανάσης Μπούμης κλείνοντας τις εργασίες. Με άλλα λόγια, πρόσθεσε, «να εμβαθύνουμε τον προβληματισμό μας και να ανταλλάξουμε τις σκέψεις και απόψεις μας με τους συναδέλφους μας από τα άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε.».

Κατά τον Πρόεδρο της Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ μέσα από το τριήμερο συνέδριο αναδείχθηκε ο ρόλος των διπλωματούχων μηχανικών δημοσίων υπαλλήλων στην υπό διαμόρφωση νέα πρακτική τόσο σε κοινοτικό, όσο και διεθνές επίπεδο. Πρόκειται για ρόλο επιτελικό, στρατηγικό και σχεδιαστικό. Για ρόλο με αυξημένες απαιτήσεις. Για να ανταποκριθούν οι διπλωματούχοι μηχανικοί δημόσιοι υπάλληλοι σ’ αυτό είναι ανάγκη να αναβαθμιστεί και εκσυγχρονιστεί το περιεχόμενο σπουδών τους. Για όλους τους μηχανικούς 5ετούς φοίτησης θα πρέπει να καθιερωθεί το master (ήδη έχει γίνει αυτό σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες). Τονίστηκε, μάλιστα, ότι θα πρέπει να θεωρηθούν συντάξιμα τα πέντε χρόνια σπουδών, κάτι που ήδη έχει γίνει στην Ιταλία και το Βέλγιο και έχει ξεκινήσει η συζήτηση ενός σχεδίου κοινοτικής οδηγίας για επέκταση του μέτρου σε όλα τα κράτη-μέλη της Ε.Ε.

Παράλληλα, η Πολιτεία, θα πρέπει να πάρει τις αποφάσεις της άμεσα, ώστε να προχωρήσουν οι μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται ώστε οι δημόσιες τεχνικές υπηρεσίες να λειτουργούν επωφελέστερα για τον πολίτη και την ανάπτυξη της χώρας. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές θα μπορούσε να ενταχθούν σε ένα 5ετές πρόγραμμα που θα περιλάμβανε και τις εξειδικευμένες προτάσεις της Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ. Μια από τις βασικές προτάσεις του είναι η δημιουργία διυπουργικών κλάδων, που θα αποτελέσει καινοτομία με εξαιρετικά ευνοϊκές επιπτώσεις στη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης.

«Ως διπλωματούχοι μηχανικοί δημόσιοι υπάλληλοι έχουμε αντιληφθεί τα μηνύματα των καιρών και σ’ αυτά θέλουμε να ανταποκριθούμε θετικά, έπ’ ωφελεία της χώρας και των πολιτών» τόνισε ο κ. Μπούμης. «Θα πρέπει να τα αντιληφθεί και η Πολιτεία και να πάρει τις δέουσες αποφάσεις».

Αναφερόμενος, τέλος, στις ΣΔΙΤ, ο Πρόεδρος της Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ επανέλαβε ότι η Ομοσπονδία δεν είναι εξαρχής αρνητική στην εφαρμογή τους (δεδομένης και της στενότητας οικονομικών πόρων), τόνισε, ωστόσο, ότι θα πρέπει να προωθηθούν με ιδιαίτερη προσοχή στην αρχή, κατά τρόπο «πιλοτικό», δειγματοληπτικά και όχι δογματικά. Επέμεινε, μάλιστα, ότι θα πρέπει σε κάθε περίπτωση την εποπτεία να την έχει το ΥΠΕΧΩΔΕ, ενώ κρίνεται «εκ των ων ουκ άνευ» η άμεση στελέχωση των τεχνικών υπηρεσιών των κεντρικών, περιφερειακών και ιδιαίτερα των αυτοδιοικητικών υπηρεσιών, ώστε να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις των συμβάσεων ΣΔΙΤ.