Ανατολικής Κρήτης

Προβολή # 
# Τίτλος άρθρου Προβολές
1 Δίωξη συνδικαλιστικής δράσης του Προέδρου της ΕΜΔΥΔΑΣ ΑΚ 12
2 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατ. Κρήτης-Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα. 24
3 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατ. Κρήτης-Δίωξη συνδικαλιστικής δράσης του Προέδρου της ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατ. Κρήτης 35
4 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατ.Κρήτης-Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 2 Μαρτίου 2017, ημέρα Πέμπτη. 57
5 Ενημέρωση για το 6‰ καθώς και για τις αιτήσεις αναγνώρισης προϋπηρεσίας εκτός δημόσιου τομέα. 424
6 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατ.Κρήτης- Εφαρμογή του ΠΔ 69/16 για την αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα. 116
7 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατ.Κρήτης-Εγκύκλιος για αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα. 93
8 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατ.Κρήτης - Ενημέρωση για διπλοασφαλισμένους Διπλ. Μηχανικούς. 155
9 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατ.Κρήτης - Ενημέρωση προς τους Διπλ. Μηχανικούς. 132
10 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατ. Κρήτης - ''Επιστροφή υπερβάλλουσας''. 223
11 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατ.Κρήτης - Αφορά μόνο μισθωτούς Μηχανικούς. 206
12 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατ. Κρήτης - Καταβολή υπερβάλλουσας διαφοράς στους μεταταχθέντες υπαλλήλους. 290
13 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατ.Κρήτης - Τοποθετήσεις προϊσταμένων στην Περιφέρεια Κρήτης. 257
14 Ενημέρωση μελών της Ένωσης 203
15 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατ.Κρήτης - Ανακοίνωση-Καταγγελία. 238
16 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατ. Κρήτης-Νέα σύνθεση στο Σώμα του Δ.Σ. λόγω αντικατάστασης μέλους του. 216
17 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατ.Κρήτης - Στο νέο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, ο Πρόεδρος ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατ.Κρήτης. 141
18 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατ.Κρήτης - ορθή επανάληψη - Επείγουσα ενημέρωση για την υπερβάλλουσα μείωαση. 200
19 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατ. Κρήτης - Αίτηση για την υπερβάλλουσα μείωση. 331
20 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατ. Κρήτης - Δικαστική διεκδίκηση δώρων. 189
21 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατ.Κρήτης - Δελτίο Τύπου. 325
22 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατ.Κρήτης - Πρακτικό Αρχαιρεσιών. 304
23 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατ.Κρήτης - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Κεντρ.Εφορευτικής Επιτροπής Εκλογών ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατ. Κρήτης. 308
24 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατ.Κρήτης-Ανακοίνωση Κεντρ.Εφορευτικής Επιτροπής Εκλογών ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατ.Κρήτης. 272
25 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατ. Κρήτης - Ανακοίνωση Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής Εκλογών 9-7-2015 306
26 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατ.Κρήτης -ΨΗΦΙΣΜΑ Γενικής Συνέλευσης για την υπερβάλλουσα μείωση. 350
27 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατ. Κρήτης - Διοικητικός Απολογισμός 255
28 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατ. Κρήτης -Τακτική Γενική Συνέλευση Τετάρτη 27/5/15, ώρα 11 πμ. 245
29 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατ. Κρήτης - Τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατ. Κρήτης. 268
30 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατ.Κρήτης - Νέα σύνθεση στο Σώμα του Δ.Σ. λόγω αντικατάστασης μέλους του. 234
31 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατ. Κρήτης - Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων στους ΟΤΑ α΄ και β΄βαθμού.. 464
32 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατ. Κρήτης - Διεξαγωγή επιμορφωτικών προγραμμάτων ΙΝΕΠ. 580
33 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατ. Κρήτης - Αίτηση συμμετοχής σε επιμορφωτικό πρόγραμμα. 304
34 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατολικής Κρήτης- Προγραμματισμός σεμιναρίων ΙΝΕΠ στην Ανατολική Κρήτη. 378
35 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατ.Κρήτης - Ανακοίνωση συμμετοχής στην Πανελλαδική Απεργία στις 27-11-2014. 260
36 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατ.Κρήτης - Επίσκεψη προεδρείου ΕΜΔΥΔΑΣ στις Τεχ. Υπηρ. Πανεπιστημίου Κρήτης και ΟΑΚ ΑΕ. 297
37 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατ. Κρήτης - Συνέπειες στους Διπλ. Μηχ/κούς του Δήμου Αγ. Νικολάου -΄΄αυτοδίκαιη αργία΄΄ 444
38 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατ. Κρήτης - Επίσκεψη προεδρείου ΕΜΔΥΔΑΣ σε υπηρεσίες στη Σητεία και Ιεράπετρα. 363
39 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατ. Κρήτης - Συμμετέχουμε δυναμικά στην 24ωρη Πανελλαδική Απεργία την Τετάρτη 9 Ιουλίου. 376
40 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατολικής Κρήτης- Κοινό Δελτίο Τύπου 14/04/2014, για το Πολυνομοσχέδιο. 321
41 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατ. Κρήτης - Αλλαγή στοιχείων διεύθυνσης & επικοινωνίας ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατ.Κρήτης 322
42 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατ. Κρήτης - Ανακοίνωση για την 48ωρη Πανελλαδική Απεργία στις 19 και 20 Μαρτίου 2014. 326
43 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατ.Κρήτης - Τοποθέτηση αναπληρωτών προϊσταμένων στη Δ/σνη Τεχνικού Ελέγχου της Α.Δ. Κρήτης 384
44 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατ. Κρήτης - Ψήφισμα Παντεχνικής Συνέλευσης. 314
45 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατ.Κρήτης - Συμμετέχουμε δυναμικά στην 24ωρη Πανελλαδική Απεργία την Τετάρτη 12-3-2014. 287
46 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατ.Κρήτης- Επιλογή προϊσταμένων στις τεχνικές υπηρεσίες στους ΟΤΑ α΄ βαθμού. 495
47 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατ. Κρήτης - Ενημέρωση σχετικά με τον πόρο 6‰. 490
48 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατ. Κρήτης - Υπόδειγμα αίτησης για οικονομικές Υπηρεσίες. 378
49 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατ. Κρήτης - Ενημερωτική Εκδήλωση για την καταστροφή των χημικών της Συρίας. 295
50 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατ. Κρήτης - Δελτίο Τύπου 335
51 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατ. Κρήτης - Ανακοίνωση Διαμαρτυρίας 357
52 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατ.Κρήτης - Προς τους Διπλ. Μηχανικούς - Τακτική Γενική Συνέλευση. 313
53 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατολικής Κρήτης - Τακτική Γενική Συνέλευση στις 5 Φεβρουαρίου 2014. 361
54 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατ.Κρήτης - Σχετικά με την αναθεώρηση των πρότυπων τευχών διακηρύξεων δημοσίων έργων . 594
55 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατ. Κρήτης-Διαμαρτυρία για την απόρριψη αιτήματος μετάταξης του κ. Ζαμπετάκη 451
56 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατολικής Κρήτης - Νέα στοιχεία Δ.Σ. 318
57 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατ. Κρήτης - Οδηγίες Ψηφοφορίας για τις εκλογές του ΤΕΕ της 24ης Νοεμβρίου 2013 357
58 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατ. Κρήτης - Επίσκεψη Προεδρείου σε Υπηρεσίες στη Σητεία. 347
59 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατ. Κρήτης - Συμπαράσταση -Καταγγελία για την Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση. 324
60 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατολικής Κρήτης - Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων στους ΟΤΑ α΄ βαθμού. 723
61 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατολικής Κρήτης - Προς τους Διπλωματούχους Μηχανικούς 390
62 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατολικής Κρήτης - Αποφάσεις μετά την ΄Εκτακτη Γενική Συνέλευση 363
63 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατολικής Κρήτης - Προς τους Διπλωματούχους Μηχανικούς 353
64 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατ. Κρήτης - Εκτακτη Γενική Συνέλευση την Τρίτη 17-9-2013 345
65 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατ. Κρήτης-Συμμετέχουμε δυναμικά στις κινητοποιήσεις 302
66 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατ. Κρήτης- Συμμετέχουμε δυναμικά στην 24ωρη Γενική Απεργία την Τρίτη 16-7-2013 376
67 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατ.Κρήτης - Δελτίο Τύπου-Καταγγελία-Στάση Εργασίας 460
68 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατολικής Κρήτης - Πρόγραμμα Δράσης του Δ.Σ. 2012-2015 371
69 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατ.Κρήτης - Συμπαράσταση-Κάλεσμα για την ΕΡΤ και τους εργαζομένους της. 388
70 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατ.Κρήτης - Ενημέρωση και ....πολλές ευχές ! ! ! 458
71 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατολικής Κρήτης - '' Ο.Α.Κ. Α.Ε.'' 453
72 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατ. Κρήτης - Δελτίο Τύπου Φορέων για Ο.Α.Κ. Α.Ε. 446
73 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατολικής Κρήτης - Ανακοίνωση για την 24ωρη Πανελλαδική Απεργία στις 20-2-2013 508
74 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατολικής Κρήτης - Ανακοίνωση-Κάλεσμα 470
75 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατολικής Κρήτης- Δημιουργία Ανώνυμης Εταιρείας "Ο.Α.Κ. Α.Ε.'' 513
76 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατ. Κρήτης - Ανακοίνωση-Καταγγελία 465
77 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατολικής Κρήτης - 3ωρη Πανελλαδική Στάση Εργασίας 14-11-2012 520
78 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατολικής Κρήτης - Εκτακτη Γενική Συνέλευση την Τρίτη 13-11-2012 431
79 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατολικής Κρήτης - Ανακοίνωση Κάλεσμα 423
80 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατολικής Κρήτης - Περί 48ωρης και γιατί συμμετέχουμε παρότι στοχεύουμε σε διαρκείας 452
81 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατολικής Κρήτης - Ανακοίνωση 409
82 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατ.Κρήτης- Ψήφισμα της Παντεχνικής Ολομέλειας ΤΕΕ/ΤΑΚ της 1ης Νοεμβρίου 2012 466
83 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατολικής Κρήτης - Ανακοίνωση 488
84 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατολικής Κρήτης - Ανακοίνωση - Κάλεσμα 435
85 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατολικής Κρήτης - Ανακοίνωση προς τους Διπλωματούχους Μηχανικούς 487
86 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατολικής Κρήτης - Επιστολή προς το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας 443
87 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατολικής Κρήτης - Ανακοίνωση προς τους Διπλωματούχους Μηχανικούς 458
88 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατολικής Κρήτης-Εκτακτη Γενική Συνέλευση 13-11-2012 419
89 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατολικής Κρήτης- Συμμετέχουμε δυναμικά στην 24ωρη Γενική Απεργία την Πέμπτη 18-10-2012 431
90 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατολικής Κρήτης- Ενημέρωση σχετικά με τον πόρο 6‰ και την πέραν του 25% μείωση του μισθού 648
91 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατ. Κρήτης-αποχή απο 8-10-12 μέχρι 18-10-12 απο Επιτροπές, Συμβούλια, Δημοπρατήσεις Εργων 517
92 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατολικής Κρήτης - Συμμετέχουμε δυναμικά στην απογευματινή πορεία και διαμαρτυρία 8-10-2012 424
93 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατολικής Κρήτης - Ανακοίνωση για την 24ωρη Γενική Απεργία την Τετάρτη 26-9-2012 455
94 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατολικής Κρήτης - Στοιχεία επικοινωνίας νέου Διοικητικού Συμβουλίου 614
95 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατολικής Κρήτης-Συγκρότηση των μελών του Δ.Σ. σε Σώμα 577
96 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατολικής Κρήτης - Αποτελέσματα αρχαιρεσιών 702
97 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατολικής Κρήτης - Οδηγίες για τη διενέργεια των εκλογών ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατολικής Κρήτης 646
98 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατολικής Κρήτης - Ανακοίνωση Εφορευτικής Επιτροπές για τις εκλογές στις 27-6-2012 751
99 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατολικής Κρήτης - Προς τους Διπλωματούχους Μηχανικούς 640
100 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατολικής Κρήτης - Οικονομικός Απολογισμός 558