Ανατολικής Κρήτης

Προβολή # 
# Τίτλος άρθρου Προβολές
1 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατ. Κρήτης-Διοικητικός Απολογισμός 41
2 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατ.Κρήτης-Οικονομικός Απολογισμός 41
3 Δίωξη συνδικαλιστικής δράσης του Προέδρου της ΕΜΔΥΔΑΣ ΑΚ 78
4 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατ. Κρήτης-Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα. 95
5 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατ. Κρήτης-Δίωξη συνδικαλιστικής δράσης του Προέδρου της ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατ. Κρήτης 98
6 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατ.Κρήτης-Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 2 Μαρτίου 2017, ημέρα Πέμπτη. 110
7 Ενημέρωση για το 6‰ καθώς και για τις αιτήσεις αναγνώρισης προϋπηρεσίας εκτός δημόσιου τομέα. 505
8 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατ.Κρήτης- Εφαρμογή του ΠΔ 69/16 για την αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα. 164
9 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατ.Κρήτης-Εγκύκλιος για αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα. 134
10 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατ.Κρήτης - Ενημέρωση για διπλοασφαλισμένους Διπλ. Μηχανικούς. 206
11 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατ.Κρήτης - Ενημέρωση προς τους Διπλ. Μηχανικούς. 180
12 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατ. Κρήτης - ''Επιστροφή υπερβάλλουσας''. 250
13 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατ.Κρήτης - Αφορά μόνο μισθωτούς Μηχανικούς. 235
14 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατ. Κρήτης - Καταβολή υπερβάλλουσας διαφοράς στους μεταταχθέντες υπαλλήλους. 316
15 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατ.Κρήτης - Τοποθετήσεις προϊσταμένων στην Περιφέρεια Κρήτης. 280
16 Ενημέρωση μελών της Ένωσης 225
17 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατ.Κρήτης - Ανακοίνωση-Καταγγελία. 262
18 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατ. Κρήτης-Νέα σύνθεση στο Σώμα του Δ.Σ. λόγω αντικατάστασης μέλους του. 238
19 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατ.Κρήτης - Στο νέο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, ο Πρόεδρος ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατ.Κρήτης. 163
20 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατ.Κρήτης - ορθή επανάληψη - Επείγουσα ενημέρωση για την υπερβάλλουσα μείωαση. 225
21 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατ. Κρήτης - Αίτηση για την υπερβάλλουσα μείωση. 359
22 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατ. Κρήτης - Δικαστική διεκδίκηση δώρων. 215
23 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατ.Κρήτης - Δελτίο Τύπου. 345
24 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατ.Κρήτης - Πρακτικό Αρχαιρεσιών. 323
25 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατ.Κρήτης - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Κεντρ.Εφορευτικής Επιτροπής Εκλογών ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατ. Κρήτης. 331
26 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατ.Κρήτης-Ανακοίνωση Κεντρ.Εφορευτικής Επιτροπής Εκλογών ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατ.Κρήτης. 292
27 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατ. Κρήτης - Ανακοίνωση Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής Εκλογών 9-7-2015 327
28 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατ.Κρήτης -ΨΗΦΙΣΜΑ Γενικής Συνέλευσης για την υπερβάλλουσα μείωση. 368
29 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατ. Κρήτης - Διοικητικός Απολογισμός 279
30 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατ. Κρήτης -Τακτική Γενική Συνέλευση Τετάρτη 27/5/15, ώρα 11 πμ. 271
31 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατ. Κρήτης - Τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατ. Κρήτης. 289
32 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατ.Κρήτης - Νέα σύνθεση στο Σώμα του Δ.Σ. λόγω αντικατάστασης μέλους του. 253
33 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατ. Κρήτης - Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων στους ΟΤΑ α΄ και β΄βαθμού.. 482
34 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατ. Κρήτης - Διεξαγωγή επιμορφωτικών προγραμμάτων ΙΝΕΠ. 608
35 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατ. Κρήτης - Αίτηση συμμετοχής σε επιμορφωτικό πρόγραμμα. 331
36 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατολικής Κρήτης- Προγραμματισμός σεμιναρίων ΙΝΕΠ στην Ανατολική Κρήτη. 400
37 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατ.Κρήτης - Ανακοίνωση συμμετοχής στην Πανελλαδική Απεργία στις 27-11-2014. 286
38 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατ.Κρήτης - Επίσκεψη προεδρείου ΕΜΔΥΔΑΣ στις Τεχ. Υπηρ. Πανεπιστημίου Κρήτης και ΟΑΚ ΑΕ. 313
39 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατ. Κρήτης - Συνέπειες στους Διπλ. Μηχ/κούς του Δήμου Αγ. Νικολάου -΄΄αυτοδίκαιη αργία΄΄ 464
40 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατ. Κρήτης - Επίσκεψη προεδρείου ΕΜΔΥΔΑΣ σε υπηρεσίες στη Σητεία και Ιεράπετρα. 386
41 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατ. Κρήτης - Συμμετέχουμε δυναμικά στην 24ωρη Πανελλαδική Απεργία την Τετάρτη 9 Ιουλίου. 396
42 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατολικής Κρήτης- Κοινό Δελτίο Τύπου 14/04/2014, για το Πολυνομοσχέδιο. 346
43 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατ. Κρήτης - Αλλαγή στοιχείων διεύθυνσης & επικοινωνίας ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατ.Κρήτης 341
44 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατ. Κρήτης - Ανακοίνωση για την 48ωρη Πανελλαδική Απεργία στις 19 και 20 Μαρτίου 2014. 347
45 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατ.Κρήτης - Τοποθέτηση αναπληρωτών προϊσταμένων στη Δ/σνη Τεχνικού Ελέγχου της Α.Δ. Κρήτης 405
46 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατ. Κρήτης - Ψήφισμα Παντεχνικής Συνέλευσης. 335
47 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατ.Κρήτης - Συμμετέχουμε δυναμικά στην 24ωρη Πανελλαδική Απεργία την Τετάρτη 12-3-2014. 309
48 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατ.Κρήτης- Επιλογή προϊσταμένων στις τεχνικές υπηρεσίες στους ΟΤΑ α΄ βαθμού. 516
49 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατ. Κρήτης - Ενημέρωση σχετικά με τον πόρο 6‰. 512
50 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατ. Κρήτης - Υπόδειγμα αίτησης για οικονομικές Υπηρεσίες. 397
51 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατ. Κρήτης - Ενημερωτική Εκδήλωση για την καταστροφή των χημικών της Συρίας. 317
52 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατ. Κρήτης - Δελτίο Τύπου 364
53 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατ. Κρήτης - Ανακοίνωση Διαμαρτυρίας 379
54 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατ.Κρήτης - Προς τους Διπλ. Μηχανικούς - Τακτική Γενική Συνέλευση. 342
55 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατολικής Κρήτης - Τακτική Γενική Συνέλευση στις 5 Φεβρουαρίου 2014. 383
56 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατ.Κρήτης - Σχετικά με την αναθεώρηση των πρότυπων τευχών διακηρύξεων δημοσίων έργων . 616
57 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατ. Κρήτης-Διαμαρτυρία για την απόρριψη αιτήματος μετάταξης του κ. Ζαμπετάκη 474
58 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατολικής Κρήτης - Νέα στοιχεία Δ.Σ. 342
59 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατ. Κρήτης - Οδηγίες Ψηφοφορίας για τις εκλογές του ΤΕΕ της 24ης Νοεμβρίου 2013 376
60 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατ. Κρήτης - Επίσκεψη Προεδρείου σε Υπηρεσίες στη Σητεία. 364
61 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατ. Κρήτης - Συμπαράσταση -Καταγγελία για την Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση. 342
62 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατολικής Κρήτης - Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων στους ΟΤΑ α΄ βαθμού. 744
63 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατολικής Κρήτης - Προς τους Διπλωματούχους Μηχανικούς 420
64 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατολικής Κρήτης - Αποφάσεις μετά την ΄Εκτακτη Γενική Συνέλευση 388
65 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατολικής Κρήτης - Προς τους Διπλωματούχους Μηχανικούς 376
66 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατ. Κρήτης - Εκτακτη Γενική Συνέλευση την Τρίτη 17-9-2013 366
67 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατ. Κρήτης-Συμμετέχουμε δυναμικά στις κινητοποιήσεις 326
68 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατ. Κρήτης- Συμμετέχουμε δυναμικά στην 24ωρη Γενική Απεργία την Τρίτη 16-7-2013 401
69 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατ.Κρήτης - Δελτίο Τύπου-Καταγγελία-Στάση Εργασίας 482
70 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατολικής Κρήτης - Πρόγραμμα Δράσης του Δ.Σ. 2012-2015 393
71 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατ.Κρήτης - Συμπαράσταση-Κάλεσμα για την ΕΡΤ και τους εργαζομένους της. 411
72 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατ.Κρήτης - Ενημέρωση και ....πολλές ευχές ! ! ! 480
73 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατολικής Κρήτης - '' Ο.Α.Κ. Α.Ε.'' 475
74 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατ. Κρήτης - Δελτίο Τύπου Φορέων για Ο.Α.Κ. Α.Ε. 465
75 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατολικής Κρήτης - Ανακοίνωση για την 24ωρη Πανελλαδική Απεργία στις 20-2-2013 525
76 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατολικής Κρήτης - Ανακοίνωση-Κάλεσμα 494
77 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατολικής Κρήτης- Δημιουργία Ανώνυμης Εταιρείας "Ο.Α.Κ. Α.Ε.'' 532
78 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατ. Κρήτης - Ανακοίνωση-Καταγγελία 490
79 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατολικής Κρήτης - 3ωρη Πανελλαδική Στάση Εργασίας 14-11-2012 539
80 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατολικής Κρήτης - Εκτακτη Γενική Συνέλευση την Τρίτη 13-11-2012 451
81 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατολικής Κρήτης - Ανακοίνωση Κάλεσμα 443
82 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατολικής Κρήτης - Περί 48ωρης και γιατί συμμετέχουμε παρότι στοχεύουμε σε διαρκείας 472
83 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατολικής Κρήτης - Ανακοίνωση 434
84 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατ.Κρήτης- Ψήφισμα της Παντεχνικής Ολομέλειας ΤΕΕ/ΤΑΚ της 1ης Νοεμβρίου 2012 490
85 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατολικής Κρήτης - Ανακοίνωση 515
86 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατολικής Κρήτης - Ανακοίνωση - Κάλεσμα 450
87 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατολικής Κρήτης - Ανακοίνωση προς τους Διπλωματούχους Μηχανικούς 505
88 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατολικής Κρήτης - Επιστολή προς το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας 462
89 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατολικής Κρήτης - Ανακοίνωση προς τους Διπλωματούχους Μηχανικούς 476
90 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατολικής Κρήτης-Εκτακτη Γενική Συνέλευση 13-11-2012 439
91 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατολικής Κρήτης- Συμμετέχουμε δυναμικά στην 24ωρη Γενική Απεργία την Πέμπτη 18-10-2012 452
92 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατολικής Κρήτης- Ενημέρωση σχετικά με τον πόρο 6‰ και την πέραν του 25% μείωση του μισθού 671
93 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατ. Κρήτης-αποχή απο 8-10-12 μέχρι 18-10-12 απο Επιτροπές, Συμβούλια, Δημοπρατήσεις Εργων 536
94 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατολικής Κρήτης - Συμμετέχουμε δυναμικά στην απογευματινή πορεία και διαμαρτυρία 8-10-2012 442
95 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατολικής Κρήτης - Ανακοίνωση για την 24ωρη Γενική Απεργία την Τετάρτη 26-9-2012 471
96 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατολικής Κρήτης - Στοιχεία επικοινωνίας νέου Διοικητικού Συμβουλίου 643
97 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατολικής Κρήτης-Συγκρότηση των μελών του Δ.Σ. σε Σώμα 604
98 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατολικής Κρήτης - Αποτελέσματα αρχαιρεσιών 720
99 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατολικής Κρήτης - Οδηγίες για τη διενέργεια των εκλογών ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατολικής Κρήτης 668
100 ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατολικής Κρήτης - Ανακοίνωση Εφορευτικής Επιτροπές για τις εκλογές στις 27-6-2012 775