Σα22092018

Ενημέρωση:11:51:51 πμ

Νέα της Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

Σχετικά με την καταβολή του πόρου 6‰ στους δικαιούχους.

Σχετικά με την καταβολή του πόρου 6‰ στους δικαιούχους. .doc

Αίτημα Συνάντησης για θέματα του Κλάδου των Διπλωματούχων Μηχανικών του Υπ. Εθνικής Άμυνας.

Αίτημα Συνάντησης για θέματα του Κλάδου των Διπλωματούχων Μηχανικών του Υπ. Εθνικής Άμυνας. .doc

Υπουργική Απόφαση ισοτίμησης με master με τα υπόλοιπα Πολυτεχνεία.

Υπουργική Απόφαση ισοτίμησης με master με τα υπόλοιπα Πολυτεχνεία.  .pdf

Δυσμενής διάκριση των ΙΔΑΧ Μηχανικών, όσον αφορά τις ασφαλιστικές κρατήσεις.

Δυσμενής διάκριση των ΙΔΑΧ Μηχανικών, όσον αφορά τις ασφαλιστικές κρατήσεις. .doc

Αναγνώριση των Διπλωμάτων Πολυτεχνικών Σχολών ως Ισότιμων με Master.

Αναγνώριση των Διπλωμάτων Πολυτεχνικών Σχολών ως Ισότιμων με Master. .doc

Πρόσκληση για Δ.Σ. (11/10) και Γενικό Συμβούλιο (12/10).

Πρόσκληση για Δ.Σ. (11/10) και Γενικό Συμβούλιο (12/10).  .doc

Υπουργική Απόφαση ισοτίμησης με master για το Πολυτεχνείο Κρήτης.

Υπουργική Απόφαση ισοτίμησης με master για το Πολυτεχνείο Κρήτης.  .pdf

Υπ.Εργασίας : Παροχή οδηγιών σχετικά με τη συνταξιοδότηση ασφαλισμένων που εμπίπτουν σε ρυθμίσεις..

Υπ.Εργασίας : Παροχή οδηγιών σχετικά με τη συνταξιοδότηση ασφαλισμένων που εμπίπτουν σε ρυθμίσεις. .pdf

Ασφαλιστικές Κρατήσεις σε Διπλωματούχους Μηχανικούς των Υπηρεσιών σας.

Ασφαλιστικές Κρατήσεις σε Διπλωματούχους Μηχανικούς των Υπηρεσιών σας. doc

Υπ. Οικονομικών - Υπ.Εργασίας "Προσδιορισμός συντάξιμων αποδοχών και σχετικών κρατήσεων δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων" .pdf

Υπ. Εργασίας '' Σχετικά με τις συντάξιμες αποδοχές υπαλλήλων της Περιφέρειάς σας". .doc

Σχετικά με την ανάθεση παράλληλων καθηκόντων στο Υπ. Πολιτισμού.

Σχετικά με την ανάθεση παράλληλων καθηκόντων στο Υπ. Πολιτισμού. doc