Συνάδελφοι,
Σας ενημερώνουμε ότι σχετικά με την κατανομή του 6‰ του διμήνου Μαΐου – Ιουνίου 2010, υπάρχει η μεγάλη καθυστέρηση στην καταβολή του, εξαιτίας της μη σύγκλισης του Δ.Σ. του ΕΤΑΑ για περισσότερο από ένα μήνα λόγω μη απαρτίας. Η απόφαση κατανομής λοιπόν έχει μπλοκάρει και δεν προωθείται στην πάρεδρο και στην συνέχεια στην Τράπεζα για την καταβολή.