Τε20092017

Ενημέρωση:02:37:36 μμ

Νομού Αιτωλοακαρνανίας

  • PDF

Πρόεδρος : Τσώκος Χρήστος κινητό: 6976-77.75.86 tsokos.christos@gmail.com

Υπηρ: 2641-0-26312 Fax : 2641-0-58968 οικία:

Αντιπρόεδρος : Καραθανάση Ειρήνη κινητό: 6973-55.41.68 Karathan@aitnia.gr

υπηρ: 2631-3-61611 Fax: 2631-3-61110 οικία:

Γεν. Γραμματέας : Μίλης Γρηγόριος κινητό: 6947-15.65.74 beta1300@yahoo.gr

υπηρ: 2642-3-60423 Fax: 2642-3-60414 οικία

Ταμίας : Κιτσάκη Κάτια κινητό : 6944-45.58.59 tee_ait@tee.gr

υπηρ: 2641-0-55755 Fax: 2641-0-31506 οικία:

Μέλος : Αντωνόπουλος Φώτιος κινητό : 6932-3-51054 fotanton@otenet.gr

υπηρ: 2635-3-60109 Fax : 2635-0-41021 οικία: