Κεντρικής Μακεδονίας

  • PDF

Διεύθυνση ΕΜΔΥΔΑΣ : Μανουσογιαννάκη 6 Θεσσαλονίκη / Τ.Θ. 50511 , Τ. Κ. 540-13

(Γραφ.ΕΜΔΥΔΑΣ τηλ + Φαξ 231-0-243273 e-mail : kmemdydas@gmail.com

emdydas@otenet.gr

Πρόεδρος : Τσιωνάς Ιωάννης κινητό: 6977-221034 tsionas@gmail.com

υπηρ: 231-3-314310     Fax: 231-3-314395

Αντιπρόεδρος : Κατερίνα Κουρούδη κινητό:             e-mail : kate.krd@gmail.com

υπηρ:                    Fax:

Γεν. Γραμματέας : Κριστίνα Μακνέα κινητό: 6972-501559 krisnak6@gmail.com

υπηρ: 231-3-319842     Fax: 231-3-314803

Ταμίας : Αναστασία Φουτζιτζή κινητό:

υπηρ: Fax:

Αναπλ. Γεν. Γραμματέας : Τσουμαλάκος Νέστωρας κινητό: e-mail:

υπηρ: Fax:

Μέλος: Μαρία Απέσσου κινητό: e-mail:

υπηρ: Fax:

Μέλος: Κριστίνα Κωστοπούλου κινητό: e-mail:

υπηρ: Fax:

Μέλος: Δημήτρης Ιωάννου κινητό: e-mail:

υπηρ: Fax:

Mέλος : Ιωάννης Χατζόπουλος κινητό e-mail:

Σημειώσεις:

Δ.Σ. 24-4-2016