Σα22092018

Ενημέρωση:11:51:51 πμ

Νομού Μαγνησίας

  • PDF

Διεύθυνση Προέδρου : Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τεχν. Υπηρεσία

Τ. Οικονομάκη 61 Βόλος Τ.Κ. 382-21

Πρόεδρος: Αναστασίου Γιάννης κινητό: 6949-041313 e-mail: ianastasiou@adm.uth.gr

υπηρ: 2421-0-74949 Fax: 2421-0-74961

Αντιπρόεδρος: Χριστοδούλου Δημήτριος κινητό: 6932-676746

e-mail: dimischris@gmail.com

υπηρ: 2421-0-25614 Fax:

Γεν.Γραμματέας : Αρέθας Ιωάννης κινητό: 6934-420690 e-mail: ktiria_g@volos-city.gr

υπηρ: 2421-0-94028 Fax: giannis7310@yahoo.grgiannis7310@gmail.com

Ταμίας: Ψιμοπούλου Μαρίννα κινητό: 6977-059559 e-mail: ines.psim@gmail.com

υπηρ: Fax:

Αναπλ. Γραμματέας: Γεωργαλά Βάϊα κινητό:6972-209121 e-mail: vanageorgala@yahoo.gr

υπηρ: 2425-0-51210Fax:

Mέλος: Καμούτση Ελένη κινητό: 6936-695381 e-mail: ekamoutsi@mie.uth.gr

υπηρ: 2421-0-74087 Fax:

Μέλος: Ψαθά Ευαγγελία κινητό: 6937-694832 e-mail: epsatha@uth.gr

υπηρ: 2421-0-74494 Fax: