Σα22092018

Ενημέρωση:11:51:51 πμ

Δυτικής Ελλάδας

  • PDF

Διεύθυνση ΤΕΕ & ΕΜΔΥΔΑΣ: 3ων Ναυάρχων 40, 262 22 Πάτρα
Δικτυακός τόπος: http://www.emdydas-de.gr

Πρόεδρος: Καράμπελας Ανδρέας κινητό : 6977-718669     akarabel67@yahoo.gr

1ον-Fax συλλόγου : 261-0-326922                                                                        

υπηρ: 261-3-610272         Fax:                          

Αντιπρόεδρος : Καραθανάσης Μάριος   κινητό: 6944-259653 e-mail: marioskarathanasis@yahoo.gr  

υπηρ: 261-0-991689 (Εσωτ. 21)                   Fax

Γεν. Γραμματέας :   Πρασσάς Γιώργος κινητό:   6974-759959   e-mail:   prassasge0@gmail.com

υπηρ:           Fax:    

Ταμίας : Νάντια Λάνταβου    κινητό: 6945-500700         e-mail: lantavou@gmail.com      

     υπηρ: 261-3-613647         Fax:

Μέλος : Σουρούνης Ανδρέας   κινητό: 6977-574358   e-mail: asourounis@hol.gr

υπηρ:     261-3-613622               Fax:  

Μέλος : Μικέλης Χαράλαμπος   κινητό: 6945-391440   e-mail: xaralmik@gmail.com  

υπηρ: 2621-3-60258         Fax:

Μέλος : Φλωράτος Παναγιώτης     κινητό: 6992-940427       e-mail: pflorat@gmail.con

υπηρ: 261-3-620154               Fax:

Σημειώσεις:   Νέο Δ.Σ.   (Μάιος 2017)